ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ

Απαιτήσεις

1. Nα του έχει απονεμηθεί ένα αντικείμενο από κάθε κατηγορία

2. Nα φτιάξει, να οργανώσει μια δράση ομάδας και να τη διεξάγει με τη βοήθεια του επιτελείου του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: