ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ

Απαιτήσεις

1. Προσκοπικές Γνώσεις (να γνωρίζει)

Προσανατολισμός
• πρακτικούς τρόπους προσανατολισμού και να προσανατολίζει το χάρτη με αυτούς, σε μια διήμερη εκδρομή
• να βρίσκει τις κλίσεις και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη σε ένα χάρτη

Σκαπανική
• τα εργαλεία και τις μεθόδους της γαλλικής σκαπανικής (να φτιάξει μια κατασκευή με γαλλική σκαπανική για τη γωνιά της ενωμοτίας του ή το χώρο της Ομάδας του)

Υγεία και Ασφάλεια
• πώς οργανώνονται και τοποθετούνται οι χώροι υγιεινής (να βοηθήσει στο στήσιμο ενός από αυτούς στην κατασκήνωση)
• πώς φτιάχνεται ένας χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (να οργανώσει έναν στην κατασκήνωση)
• πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιμετωπίζονται και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε, την εσωτερική αιμορραγία, τα κρυοπαγήματα, την ηλεκτροπληξία την κεραυνοπληξία, τη λιποθυμία και τη δηλητηρίαση, καθώς και ποια μέτρα παίρνουμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις (να φτιάξει μια αφίσα με όλα αυτά για τη γωνιά της ενωμοτίας του)

Φυσιογνωσία
• ποιες και πόσες είναι καθώς και με τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα (να φτιάξει μια λίστα με αυτές τις πληροφορίες και με τα ζώα που τελούν υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα)
• ποια είναι και πώς λειτουργούν τα μετεωρολογικά όργανα (να φτιάξει έναν ανεμοδείκτη και ένα βαρόμετρο)
• να διακρίνει τον Κηφέα και το Βοώτη ανάλογα με την εποχή και την ώρα

Χρήση Υλικών
• πώς χρησιμοποιείται το τσεκούρι, τα μέρη του και πώς συντηρείται (να το χρησιμοποιήσει για τη συλλογή ξύλων σε εκδρομή ή κατασκήνωση)


2. Προσκοπικές Γνώσεις (να δείξει)

Προσανατολισμός
• Ανάγνωση ταχέως οδοιπορικού

Σκαπανική
• πώς στήνεται ένα πρόχειρο κατάλυμα φτιάχνοντας ένα στην εκδρομή εξερεύνησης

Υγεία και Ασφάλεια
• σε ενωμοτιακή δράση τη χρήση τριγωνικού επιδέσμου

Φυσιογνωσία
• Αποτύπωση ίχνους

Μαγείρεμα
• δυο νέες συνταγές από την προσκοποτροφή και να αναλάβει το μαγείρεμα της ενωμοτίας για μια ημέρα στην κατασκήνωση

Επικοινωνία
• ένα μυστικό κώδικα που έφτιαξε για την επικοινωνία της ενωμοτίας του

Χρήση Υλικών

• τα ατομικά εφόδια και τα ενωμοτιακά εφόδια που παίρνουμε σε μια δράση υπαίθρου (μονοήμερη, διήμερη ή κατασκήνωση) και να οργανώσει ένα παιχνίδι στην ενωμοτία ή την ομάδα για αυτά


3. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον του Αργυρού)
• σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα)
• σε 6 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
• σε 1 δράση υπαίθριας ζωής
• σε 2 δράσεις διήμερες,(η μια με αντίσκηνο)
• σε 1 κατασκήνωση


4. Να έχει οργανώσει
• μια μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή της ενωμοτίας του
• μέρος του προγράμματος σε εκδρομή της ομάδας και να έχει βοηθήσει στην υλοποίησή του


5. Να του έχουν απονεμηθεί 2 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες


6. Να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή του στην Εξερεύνηση χρυσού βέλουςΚατέβασε το pdf εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: